Debattartikel: Alla bör få samma förutsättningar att skriva högskoleprovet

”Att tillgängliggöra högskoleprovet för personer med NPF är inte bara nödvändigt ur ett människorätts- och antidiskrimineringsperspektiv. Det gagnar hela samhället och hjälper till att bryta trenden med utanförskap." Högskoleprovet kan vara en andra chans för den som vill studera. Den 9 april var det dags igen,...

Läs mer

Artikel för UN Women om kvinnors rättigheter i Etiopien

Framåt genom ett etiopiskt tvåtusental Ur ett västerländskt perspektiv var 2014 ett häftigt år för jämställdheten. Feministiska frågor lyftes i parlament och riksdagsdiskussioner, Disneys hjältinnehistoria ”Frost” blev den mest inkomstbringande animerade filmen någonsin och Facebook slutade censurera bilder på amning. När jag åkte till Etiopien...

Läs mer

Debattartikel: Lag öppnar för bättre arbetsmiljö

"Den första januari 2017 förändrades diskrimineringslagen så att arbetsgivare och utbildningsanordnare blir skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Med ändringen vill regeringen förtydliga hur arbetet för att motverka diskriminering genom inkludering ska gå till. Lagändringen omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och för personer med funktionsnedsättning...

Läs mer
Sida 2 av 2 1 2

Johanna Wester

Människorättsinformatör

Hej! Jag föreläser om mänskliga rättigheter för bland annat Svenska FN-förbundet och Läsning pågår, en verksamhet under Utbildningsdepartementet.
Min bakgrund är hos UNICEF, Amnesty, Palmecentrets internationella expertgrupp och regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Sedan ca tio år tillbaka frilansar jag som föreläsare hos skolor, företag, organisationer, myndigheter och kommuner.

Läs mer om föreläsningar jag håller under "Föreläsning om mänskliga rättigheter", "Föreläsning om flickors och kvinnors rättigheter" eller "Föreläsning om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning".