Debattartikel: Psykisk ohälsa bör inte leda till diskriminering

29 juni, 2017 | Artiklar om mänskliga rättigheter

”Myndigheten för vård- och omsorgsanalys pekar i en färsk studie på att datatillgången inom socialtjänsten generellt är bristfällig. När vi studerat svaren från de 193 kommuner som deltagit i vår studie är det bara sex stycken som både arbetar med god systematik och som genomfört förebyggande åtgärder.

Det är slående att systematiskt arbete och åtgärder verkar hänga ihop. God systematik leder till fler åtgärder – och tvärtom. Slutsatsen verkar vara att börja man lyssna så kommer man vilja vidta åtgärder, vilket talar för att brukarinflytande ger effekt.

Kommunerna samlar nu in data om livsvillkor och insatser för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Utifrån dem ska man göra analyser, sätta mål och ta fram handlingsplaner för de kommande årens utveckling inom området psykisk hälsa, bland annat för att stärka den enskildes rättigheter och delaktighet. Sveriges kommuner får i år sammanlagt 250 miljoner kronor för att genomföra detta. I årets handlingsplaner lyser generellt särskilda insatser för att inom socialtjänstens arbete motverka diskriminering av personer med psykisk ohälsa med sin frånvaro.”

Läs vidare i debattartikeln i Dagens samhälle här.

Boka föreläsning om rättigheter

Under 2023 är jag tillgänglig för att föreläsa inom hela Sverige så gott som hela året, på plats som digitalt.
Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 8 700 kr exkl moms och eventuella resekostnader. Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.
Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skriv en rad så skickar jag över ett förslag på en presentation!