Presentationer från föreläsningar

Här hittas föreläsningsmaterial från utbildningar och konferenser, så som bildspel och workshopunderlag. För dig som varit på en av utbildningarna är det bara att ladda ned materialet för att arbeta vidare med, ifall arrangören inte har skickat ut det än!

Föreläsning om jämställdhet

Föreläsning om jämställdhet

På internationella kvinnodagen föreläste jag för elever och personal på Söderslättsgymnasiet om dels globala målen 5 och 10 - jämställdhet och lika rättigheter - och dels poesi. Efter passet jobbade eleverna i klassrummen med att skapa dikter utifrån föreläsningen....

läs mer

Hej!

Jag föreläser om mänskliga rättigheter för bland annat Svenska FN-förbundet och Läsning pågår, en verksamhet under Utbildningsdepartementet.

Min bakgrund är hos UNICEF, Amnesty, Palmecentrets internationella expertgrupp och regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Sedan ca tio år tillbaka frilansar jag som föreläsare hos skolor, företag, organisationer, myndigheter och kommuner.

Läs mer om föreläsningar jag håller under "Föreläsning om mänskliga rättigheter", "Föreläsning om flickors och kvinnors rättigheter" eller "Föreläsning om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning".

Johanna Wester

Boka föreläsning

Under 2021 är jag tillgänglig för att föreläsa inom Sverige under hela året.

Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 7 800 kr exkl moms och eventuella resekostnader.

Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.

Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skicka en förfrågan här!