Antidiskriminering och normkritik rörande psykisk hälsa

Johanna Wester

Mellan 2014 och 2017 ledde jag projektet Din rätt hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Det syftade till att identifiera och uppmärksamma diskriminering av personer med psykisk ohälsa, i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen.

Upptäckter och material

Vi som arbetade i projektet analyserade hur diskriminering av personer med psykisk ohälsa ser ut inom olika samhällsområden och tog sedan fram informationsmaterial utifrån upptäckterna. Materialet, liksom projektet, vände sig till privatpersoner, anhöriga, yrkesverksamma och makthavare med fokus på hur diskrimineringen kan undvikas. Ofta var det en fråga om att arbeta normkritiskt och preventivt, med utgångspunkt i FN:s Konvention för personer med funktionsnedsättning.

Bland materialet, som hittas sammanställt här, finns bland annat den första systematiska kunskapssammanställning som gjorts om diskriminering av personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, en inspirationsskrift och tips på hur man kan söka upprättelse samt arbeta förebyggande i olika branscher.

Din Rätt-kompassen

En till produkt som projektet tog fram var webportalen Din Rätt-kompassen, som vänder sig till både privatpersoner, anhöriga, yrkesverksamma och makthavare. Där går det att enkelt leta fram hur man bäst kan gå tillväga ifall man misstänker att diskriminering har drabbat en själv, en anhörig, en klient eller en anställd.

Läs mer om den och resten av projektets verktyg hos Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Föreläsningar om likabehandling och antidiskriminering 

Sedan projektets slut har jag fortsatt föreläsa om normkritik och lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa i bland annat arbetslivet, så som för flera av Unionens sammanslutningar av arbetsmiljöombud, likabehandlingsombud och klubbordföranden.

Läs mer om hur sådana utbildningar kan se ut på sidan Föreläsning om psykisk hälsa och funktionsnedsättning.

Johanna Wester

Sedan tolv år tillbaka föreläser jag som frilans inom mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som myndigheter, kommuner, socialtjänster, företag, organisationer och skolor. Jag är även Svenska FN-förbundets föreläsare om barns och kvinnors rättigheter.

Min bakgrund är hos UNICEF, Amnesty, ECPAT, Palmecentrets internationella expertgrupp och regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Senaste åren har jag bland annat gett ut en roman och två fackböcker om jämlikhet.

Få saker är så kul och så fullt av förändringskraft som diskussioner utifrån rättigheter. Det är vad jag vill vara med i och bidra till. Under de olika ämnessidorna går det att läsa mer om föreläsningar jag håller och uppdragsgivare jag haft. Välkommen!

 

073-550 97 97
Sveavägen 132
113 50 Stockholm

Böcker

 • Catfight – nidbilder av kvinnor i grupp (Romanus & Selling, 2021)
 • Saker jag hade velat veta när jag var 15 (Norstedts, 2017)
 • Nattsagor för sömnlösa (Natur & Kultur, 2013)
 • Avsnitt i antologin Kultur mot rasism (Lagercrantz förlag, 2012)
 • Medredaktör för Dare to be aware (Committee for Youth Action, 2010)
 • Avsnitt i boken Sidospår (Bonnier Utbildning, 2005)
 • Avsnitt i antologin Mellanrum (Ponton, 2005)
 • Poesiboken Tonår, ihop med Liv Anderson (Recito, 2004)

 

Rapporter, artiklar och andra publikationer

 • Krönikor i magasin som Amelia, Fria tidningen och Good News Magazine (2009-2021)
 • Tiotalet debattartiklar inom lika rättigheter (2013-2021)
 • Artiklar i medlemstidningar, ex. Attention, UN Women (2009-2021)
 • Redaktör för rapporten Unga mår allt sämre – eller? för Mind, Länsförsäkringar och Högskolan i Gävle (2018)
 • Redaktör för rapporten Diskriminering av personer med psykisk hälsa för regeringsinitiativet NSPH (2017)
 • Trettio artiklar om ungas rättigheter i EU för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2014)

Boka föreläsning om rättigheter

Under 2023 är jag tillgänglig för att föreläsa inom hela Sverige så gott som hela året, på plats som digitalt.
Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 8 700 kr exkl moms och eventuella resekostnader. Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.
Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skriv en rad så skickar jag över ett förslag på en presentation!