Antidiskriminering och normkritik rörande psykisk hälsa

Mellan 2014 och 2017 ledde jag projektet Din rätt hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Det syftade till att identifiera och uppmärksamma diskriminering av personer med psykisk ohälsa, i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen.

Upptäckter och material

Vi som arbetade i projektet analyserade hur diskriminering av personer med psykisk ohälsa ser ut inom olika samhällsområden och tog sedan fram informationsmaterial utifrån upptäckterna. Materialet, liksom projektet, vände sig till privatpersoner, anhöriga, yrkesverksamma och makthavare med fokus på hur diskrimineringen kan undvikas. Ofta var det en fråga om att arbeta normkritiskt och preventivt, med utgångspunkt i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.

Bland materialet, som hittas sammanställt här, finns bland annat den första systematiska kunskapssammanställning som gjorts om diskriminering av personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, en inspirationsskrift och tips på hur man kan söka upprättelse samt arbeta förebyggande i olika branscher.

Din Rätt-kompassen

En till produkt som projektet tog fram var webportalen Din Rätt-kompassen, som vänder sig till både privatpersoner, anhöriga, yrkesverksamma och makthavare. Där går det att enkelt leta fram hur man bäst kan gå tillväga ifall man misstänker att diskriminering har drabbat en själv, en anhörig, en klient eller en anställd.

Läs mer om den och resten av projektets verktyg hos Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Föreläsningar om likabehandling och antidiskriminering 

Sedan projektets slut har jag fortsatt föreläsa om normkritik och lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa i bland annat arbetslivet, så som för flera av Unionens sammanslutningar av arbetsmiljöombud, likabehandlingsombud och klubbordföranden.

Läs mer om hur sådana utbildningar kan se ut på sidan Föreläsning om psykisk hälsa och funktionsnedsättning.

Hej!

Jag föreläser om mänskliga rättigheter för bland annat Svenska FN-förbundet och Läsning pågår, en verksamhet under Utbildningsdepartementet.

Min bakgrund är hos UNICEF, Amnesty, Palmecentrets internationella expertgrupp och regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Sedan ca tio år tillbaka frilansar jag som föreläsare hos skolor, företag, organisationer, myndigheter och kommuner.

Läs mer om föreläsningar jag håller under "Föreläsning om mänskliga rättigheter", "Föreläsning om flickors och kvinnors rättigheter" eller "Föreläsning om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning".

Johanna Wester

Boka föreläsning

Under 2021 är jag tillgänglig för att föreläsa inom Sverige under hela året.

Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 7 800 kr exkl moms och eventuella resekostnader.

Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.

Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skicka en förfrågan här!