Debattartikel: Alla bör få samma förutsättningar att skriva högskoleprovet

29 oktober, 2018 | Artiklar om mänskliga rättigheter

”Att tillgängliggöra högskoleprovet för personer med NPF är inte bara nödvändigt ur ett människorätts- och antidiskrimineringsperspektiv. Det gagnar hela samhället och hjälper till att bryta trenden med utanförskap.”

Högskoleprovet kan vara en andra chans för den som vill studera. Den 9 april var det dags igen, då drygt 87000 personer hoppades kunna förbättra sina möjligheter att läsa vidare.

Men för många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) känns det inte som någon idé att ens göra provet, då de upplever sig som chanslösa. Detta trots att varken begåvning eller intelligens brister.

Detta måste ändras så att även denna grupp får möjlighet att prestera utifrån sin faktiska förmåga.

Idag kan studerande vid högskola och universitet få del av flertalet anpassningar om deras funktionsnedsättning motiverar det. Exempel på anpassningar är förlängd skrivtid, mindre skrivsal, uppläsning av texter, anteckningshjälp och tidshjälpmedel. När sådant stöd erbjuds inom en utbildning, är det svårt att förstå varför samma stöd inte erbjuds personer som ska göra högskoleprovet.”

Läs vidare i debattartikeln på SVT här.

Boka föreläsning om rättigheter

Under 2023 är jag tillgänglig för att föreläsa inom hela Sverige så gott som hela året, på plats som digitalt.
Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 8 700 kr exkl moms och eventuella resekostnader. Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.
Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skriv en rad så skickar jag över ett förslag på en presentation!