Debattartikel: Lag öppnar för bättre arbetsmiljö

29 januari, 2017 | Artiklar om mänskliga rättigheter

Den första januari 2017 förändrades diskrimineringslagen så att arbetsgivare och utbildningsanordnare blir skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Med ändringen vill regeringen förtydliga hur arbetet för att motverka diskriminering genom inkludering ska gå till.

Lagändringen omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och för personer med funktionsnedsättning omfattas också diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, och Riksförbundet Attention hoppas att skärpningen av lagen kommer göra lättare för vår målgrupp, personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning, att hitta sin plats i arbetslivet och kunna bidra med värdefull kompetens.

En positiv bieffekt av de åtgärder som arbetsgivarna måste genomföra är att anpassningar som kan vara nödvändiga för personer med psykiska funktionsnedsättningar för att skapa en mer tillgänglig arbetsplats är sådant som gynnar alla anställda och skapar en bättre arbetsmiljö. Det kan exempelvis handla om tydlighet i organisationen, flexibilitet i arbetstider och ett konkret kommunikationssätt. Genom att ha ett systematiskt arbete kring detta minskar också risken för sjukskrivningar och psykosociala arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen; något alla – chefer så väl som kollegor – gynnas av.”

Läs mer av debattartikeln i Dagens samhälle

Boka föreläsning om rättigheter

Under 2023 är jag tillgänglig för att föreläsa inom hela Sverige så gott som hela året, på plats som digitalt.
Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 8 700 kr exkl moms och eventuella resekostnader. Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.
Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skriv en rad så skickar jag över ett förslag på en presentation!