Föreläsning om mänskliga rättigheter

Johanna Wester

Jag utbildar i mänskliga rättigheter med bakgrund som föreläsare hos Svenska FN-förbundet, UNICEF och Amnestyakademin och som kommunikatör på organisationerna Mind och ECPAT.

De flesta av mina föreläsningsuppdrag gör jag som frilansare, med kommuner, organisationer, socialtjänster och skolor som uppdragsgivare.

Föreläsningarna innehåller ofta workshops, så som värderingsövningar och gruppdiskussioner. Målet är att deltagarna ska få ut hoppingivande och konkreta lärdomar i ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut.

Föreläsningarnas upplägg

Utbildningspassen är ofta inom ett specifikt ämne som kvinnors och flickors rättigheter eller lika rättigheter trots psykisk ohälsa. Men på ett eller annat sätt utgår vi alltifrån de mänskliga rättigheterna.

Ibland ligger fokuset under en föreläsning om mänskliga rättigheter helt på Sverige, ibland helt på det globala, men ofta både och. Varje föreläsning syftar till att ge praktiska verktyg för att kunna arbeta konkret med ett rättighetsperspektiv.

Rubriker på föreläsningar och workshops inom mänskliga rättigheter har bland annat varit:

  • Praktiskt arbete med mänskliga rättigheter i skolan
  • Lika rättigheter på arbetsplatsen eller i arbetslaget
  • Mänskliga rättigheter lokalt och i världen enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • Likabehandling och att motarbeta fördomar – normförändrande arbete och antidiskriminering

Utlåtanden från uppdragsgivare

  • ”En lysande eftermiddag, med ett proffsigt och personligt framträdande.”  – Partille kommun
  • ”Så kunnigt och inspirerande!” – Sannarpsgymnasiet i Halmstad
  • ”Deltagarna var verkligen nöjda med framförandet och innehållet!” – Landstinget Sörmland

Tidigare uppdrag

Sedan ca 2008 har jag föreläst inom mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som Svenska Institutet, Utbildningsdepartementet, Riksantikvarieämbetet, SECO, Norrlandsoperan, Junibacken, olika ambassader, Statens Medieråd, Kultur I Väst, Expo Medica, Värmdö Kommun, Ungdomsstyrelsen, Svenska Kyrkan, UNICEF UK, Alma Europa samt olika skolor med barn- eller vuxenutbildningar.

Jag har också suttit med i Palmecentrets internationella expertgrupp så länge den fanns, där uppdraget var att kunskapssprida om lika rättigheter.

Mer om föreläsningar jag hållit inom områdena kvinnors rättigheter och psykisk ohälsa går att läsa om på motsvarande undersidor.

Boka föreläsning om rättigheter

Under 2023 är jag tillgänglig för att föreläsa inom hela Sverige så gott som hela året, på plats som digitalt.
Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 8 700 kr exkl moms och eventuella resekostnader. Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.
Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skriv en rad så skickar jag över ett förslag på en presentation!