Föreläsning om mänskliga rättigheter

Jag utbildar i mänskliga rättigheter med bakgrund som föreläsare hos Svenska FN-förbundet, UNICEF och Amnestyakademin och som kommunikatör på organisationerna Mind och ECPAT.

De flesta av mina föreläsningsuppdrag gör jag som frilansare, med framför allt kommuner, organisationer, socialtjänster och skolor som uppdragsgivare.

Föreläsningarna innehåller ofta workshops, så som värderingsövningar och gruppdiskussioner. Målet är att deltagarna ska få ut hoppingivande och konkreta lärdomar i ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut.

Föreläsningarnas upplägg

Utbildningspassen är ofta inom ett specifikt ämne som kvinnors och flickors rättigheter eller lika rättigheter trots psykisk ohälsa. Men på ett eller annat sätt utgår vi alltifrån de mänskliga rättigheterna. Ibland ligger fokuset helt på Sverige, ibland helt på det globala, men ofta  både och. Varje föreläsning syftar till att ge praktiska verktyg för att kunna arbeta med ett rättighetsperspektiv.

Rubriker på föreläsningar och workshops inom just mänskliga rättigheter har bland annat varit:

  • Praktiskt arbete med mänskliga rättigheter i skolan/på arbetsplatsen
  • Mänskliga rättigheter lokalt och i världen enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • Likabehandling och att motarbeta fördomar – normförändrande arbete och antidiskriminering

Utlåtanden från uppdragsgivare

  • “En lysande eftermiddag, med ett proffsigt och personligt framträdande.”  – Partille kommun
  • “Så kunnigt och inspirerande!” – Sannarpsgymnasiet i Halmstad
  • ”Deltagarna var verkligen nöjda med framförandet och innehållet!” – Landstinget Sörmland

Tidigare uppdrag

Sedan ca 2008 har jag föreläst inom mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som Svenska Institutet, Utbildningsdepartementet, Riksantikvarieämbetet, SECO, olika ambassader, Statens Medieråd, Kultur I Väst, Expo Medica, Värmdö Kommun, Ungdomsstyrelsen, Svenska Kyrkan, UNICEF UK, Alma Europa samt olika skolor med barn- eller vuxenutbildningar.

Mer om föreläsningar jag hållit inom områdena mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa går att läsa om på motsvarande undersidor.

Boka föreläsning

Under 2021 är jag tillgänglig för att föreläsa inom Sverige under hela året.

Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 7 800 kr exkl moms och eventuella resekostnader.

Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.

Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skicka en förfrågan här!