Föreläsning om kvinnors och flickors rättigheter

Johanna Wester

Som utsänd av bland annat Svenska FN-förbundet och UNICEF föreläser jag sedan tolv år tillbaka om flickors och kvinnors rättigheter. Frilansuppdrag kommer ofta från kommuner, förskolor, socialtjänster och gymnasieskolor, men bland senaste tidens uppdrag kan även nämnas aktörer som Utbildningsdepartementet, Stockholms stadsbibliotek, Junibacken och Norrlandsoperan.

Min bakgrund är som medlem i Palmecentrets internationella expertgrupp, Amnestyakademin (där jag höll heldagsutbildningar om kvinnorätt) och hos ECPAT (där jag under fyra år var kommunikatör inom frågor som rör sexhandel). Annat jag gjort på området flick- och kvinnorätt är att göra journalistiska uppdrag för UN Women och att, på uppdrag av Svenska Institutet och Sveriges ambassad, föreläsa om flickors rättigheter i Addis Abeba, Etiopien.

Föreläsningarnas upplägg

Utbildningspassen innehåller ofta värderingsövningar och gruppdiskussioner, med målet att deltagarna ska få hoppingivande och praktiska lärdomar till ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut. Teman för workshops och föreläsningar jag hållit har bland annat varit:

 • Kvinnokonventionen – FN:s konvention om kvinnors rättigheter
 • Flickors och kvinnors rättigheter
 • Normkritik, vanans makt och att se bortom kön
 • Kvinnors rättigheter – allas skyldigheter, stora möjligheter
 • Sexhandel, sexturism och trafficking
 • Fokus på specifika rättigheter i barn- eller kvinnokonventionen

Vanliga ämnen i en föreläsning om kvinnors rättigheter är jämställdhet, könsnormer, rätt till skolgång, rätt till skydd mot förtryck, könsstympning och annat våld. På ett eller annat sätt utgår vi alltid från kvinnokonventionen. Ibland ligger fokuset helt på Sverige, ibland helt på det globala och gärna en blandning av båda. Oavsett syftar föreläsningen till att ge konkreta tips för hur man kan tänka och arbeta med ett rättighetsperspektiv.

Digitala föreläsningar

Av väl kända skäl blev runt hälften av de föreläsningar jag höll under 2019 och 2020 digitala, det vill säga att workshops och utbildningar hölls på distans med hjälp av verktyg som Tems, Zoom, Skype och Google Meet. Det fungerade överlag fint och har bland annat fördelen att passet kan streamas till många fler deltagare än vad som annars gått eller kan spridas i efterhand därför att det har filmats. För de som föredrar den formen även efter pandemin är det enkelt ordnat!

Innan och efter föreläsningen

Jag deltar gärna i planeringen av dagen och ser självklart till att anpassa min del så att den säkert överensstämmer med de behov som gruppen och verksamheten har. Efteråt lämnar jag gärna över både min presentation och mina kontaktuppgifter så att deltagarna dels får alla tips- och checklistor och dels lätt kan bolla vidare specifika situationer med mig, vid behov.

 

Utlåtanden från uppdragsgivare

 • ”En lysande eftermiddag, med ett proffsigt och personligt framträdande.”
  Partille kommun
 • ”Så kunnigt och inspirerande!”
  Sannarpsgymnasiet i Halmstad
 • ”Deltagarna var verkligen nöjda med framförandet och innehållet!”
  Landstinget Sörmland

Tidigare uppdrag

Sedan ca 2008 har jag föreläst inom mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som Svenska Institutet, Utbildningsdepartementet, Riksantikvarieämbetet, SECO, olika ambassader, Statens Medieråd, Kultur I Väst, Expo Medica, Värmdö Kommun, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska Kyrkan, UNICEF UK, Alma Europa och olika skolor med barn- eller vuxenutbildningar.

Mer om föreläsningar jag hållit inom områdena mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa går att läsa om på motsvarande undersidor.

Böcker jag skrivit om jämställdhet

År 2017 gav jag och min vän Diana Olofsson ut boken ”Saker jag hade velat veta när jag var 15” på Norstedts, en samling texter där kvinnliga kulturpersonligheter berättade vad de hade velat berätta för sig själva om att växa upp som tjej.

Några av de medverkande var Bodil Malmsten, Mia Skäringer, Annika Norlin, Lena Andersson, Alexandra Pascalidou, Lo Kauppi, Seinabo Sey och Ebba Witt-Brattström.

År 2021 gav jag ut debattboken ”Catfight – nidbilder av kvinnor i grupp” på Bonnierförlaget Romanus &Selling, som handlade om den farliga myten om att tjejer inte fungerar bra i grupp – och vad man kan göra i de undantagsfall då det faktiskt stämmer.

År 2013 gav jag också ut romanen ”Nattsagor för sömnlösa” (Natur & Kultur, 2013) som handlar om en ung kvinna som navigerar sig fram utan karta i stockholmsnatten. Den rörde inte jämställdhet, men var rolig att skriva av andra skäl.

Boka föreläsning om rättigheter

Under 2023 är jag tillgänglig för att föreläsa inom hela Sverige så gott som hela året, på plats som digitalt.
Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 8 700 kr exkl moms och eventuella resekostnader. Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.
Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skriv en rad så skickar jag över ett förslag på en presentation!