Föreläsning om kvinnors och flickors rättigheter

Som utsänd av bland annat Svenska FN-förbundet och UNICEF föreläser jag sedan tolv år tillbaka om flickors och kvinnors rättigheter. Frilansuppdrag kommer ofta från kommuner, förskolor, socialtjänster och gymnasieskolor, men bland uppdrag våren 2020 kan även nämnas aktörer som Utbildningsdepartementet, Stockholms stadsbibliotek, Junibacken och Norrlandsoperan. 

Min bakgrund är som medlem i Palmecentrets internationella expertgrupp, Amnestyakademin (där jag höll heldagsutbildningar om kvinnorätt) och hos ECPAT (där jag under fyra år var kommunikatör inom frågor som rör sexhandel). Annat jag gjort på området flick- och kvinnorätt är att göra journalistiska uppdrag för UN Women och att, på uppdrag av Svenska Institutet och Sveriges ambassad, föreläsa om flickors rättigheter i Addis Abeba, Etiopien.

Föreläsningarnas upplägg

Utbildningspassen innehåller ofta värderingsövningar och gruppdiskussioner, med målet att deltagarna ska få hoppingivande och praktiska lärdomar till ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut. Teman för workshops och föreläsningar jag hållit har bland annat varit:

 • Kvinnokonventionen – FN:s konvention om kvinnors rättigheter
 • Flickors och kvinnors rättigheter
 • Normkritik, vanans makt och att se bortom kön
 • Kvinnors rättigheter – allas skyldigheter, stora möjligheter
 • Sexhandel, sexturism och trafficking
 • Fokus på specifika rättigheter i barn- eller kvinnokonventionen

Vanliga ämnen i föreläsningarna är jämställdhet, könsnormer, rätt till skolgång, rätt till skydd mot förtryck, könsstympning och annat våld. På ett eller annat sätt utgår vi alltid från kvinnokonventionen. Ibland ligger fokuset helt på Sverige, ibland helt på det globala och gärna en blandning av båda. Oavsett syftar föreläsningen till att ge konkreta tips för hur man kan tänka och arbeta med ett rättighetsperspektiv.

Utlåtanden från uppdragsgivare

 • “En lysande eftermiddag, med ett proffsigt och personligt framträdande.”
  Partille kommun
 • “Så kunnigt och inspirerande!”
  Sannarpsgymnasiet i Halmstad
 • ”Deltagarna var verkligen nöjda med framförandet och innehållet!”
  Landstinget Sörmland

Tidigare uppdrag

Sedan ca 2008 har jag föreläst inom mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som Svenska Institutet, Utbildningsdepartementet, Riksantikvarieämbetet, SECO, olika ambassader, Statens Medieråd, Kultur I Väst, Expo Medica, Värmdö Kommun, Ungdomsstyrelsen, Svenska Kyrkan, UNICEF UK, Alma Europa samt olika skolor med barn- eller vuxenutbildningar.

Mer om föreläsningar jag hållit inom områdena mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa går att läsa om på motsvarande undersidor.

Boka föreläsning

Under 2021 är jag tillgänglig för att föreläsa inom Sverige under hela året.

Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 7 800 kr exkl moms och eventuella resekostnader.

Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.

Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skicka en förfrågan här!