Föreläsning om mänskliga rättigheter

Johanna Wester, föreläsare

Jag utbildar i mänskliga rättigheter med bakgrund som föreläsare hos Svenska FN-förbundet, UNICEF och Amnestyakademin och som kommunikatör på organisationerna Mind och ECPAT.

De flesta av mina föreläsningsuppdrag gör jag som frilansare, med framför allt kommuner, organisationer, socialtjänster och skolor som uppdragsgivare.

Föreläsningarna innehåller ofta workshops, så som värderingsövningar och gruppdiskussioner. Målet är att deltagarna ska få ut hoppingivande och konkreta lärdomar i ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut.

Föreläsningarnas upplägg

Utbildningspassen är ofta inom ett specifikt ämne som kvinnors och flickors rättigheter eller lika rättigheter trots psykisk ohälsa.  Men på ett eller annat sätt utgår vi alltifrån de mänskliga rättigheterna. Ibland ligger fokuset helt på Sverige, ibland helt på det globala, men ofta  både och. Varje föreläsning syftar till att ge praktiska verktyg för att kunna arbeta med ett rättighetsperspektiv.

Rubriker på föreläsningar och workshops inom just mänskliga rättigheter har bland annat varit:

  • Praktiskt arbete med mänskliga rättigheter i skolan/på arbetsplatsen
  • Mänskliga rättigheter lokalt och i världen enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • Likabehandling och att motarbeta fördomar – normförändrande arbete och antidiskriminering

 

Utlåtanden från uppdragsgivare

”Deltagarna var verkligen nöjda med framförandet och innehållet!” – Landstinget Sörmland
”Vi tyckte alla att föreläsningen var väldigt bra.” – Norrmalms stadsdelsförvaltning
”Engagerande, kompetenta föreläsningar om rättigheter på ett förståeligt sätt. Föreläsaren lyckas förmedla att mänskliga rättigheter är både kul och viktigt.” – Härryda Kommun

Tidigare uppdrag

Under de senaste tio åren har jag föreläst inom mänskliga rättigheter med uppdragsgivare som Flyktingmedicinskt center, Statens medieråd, Vårdförbundet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kultur i Väst, Svenska Institutet, Riksantikvarieämbetet, Sveriges ambassad i Etiopien, Expo Medica, SECO, Svenska kyrkan och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

Mer om föreläsningar jag hållit inom områden som kvinnorätt och psykisk ohälsa går att läsa om på motsvarande undersidor!

Johanna Wester

Människorättsinformatör

Hej! Jag föreläser om mänskliga rättigheter för bland annat Svenska FN-förbundet och Läsning pågår, en verksamhet under Utbildningsdepartementet.
Min bakgrund är hos UNICEF, Amnesty, Palmecentrets internationella expertgrupp och regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Sedan ca tio år tillbaka frilansar jag som föreläsare hos skolor, företag, organisationer, myndigheter och kommuner.

Läs mer om föreläsningar jag håller under "Föreläsning om mänskliga rättigheter", "Föreläsning om flickors och kvinnors rättigheter" eller "Föreläsning om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning".