Föreläsning om psykisk hälsa och funktionsnedsättning

Johanna Wester

Mellan 2014 och 2017 jobbade jag som ansvarig för likabehandlingsarbetet hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, i form av projektet Din Rätt. Det var ett samarbete mellan Myndigheten för Delaktighet, Sveriges Kommuner och Landsting och Diskrimineringsombudsmannen.  Läs mer om samarbetet och dess innehåll här.

Sedan projektets inledning har jag fått glädjen att hålla ett femtiotal föreläsningar om lika rättigheter och psykisk hälsa, ofta för yrkesverksamma som har en god chans att tillgodose de här rättigheterna. Uppdragsgivarna har bland annat varit socialtjänster, fackförbundet Unionen, studieförbundet Sensus, Svenska kyrkan och ett antal skolor, organisationer, stadsdelsförvaltningar och kommuner.

Teman på föreläsningar och workshops har bland annat varit:

  • Antidiskriminering och lika rättigheter – vad har man rätt till som privatperson eller anställd?
  • Normförändrande arbete och preventiva insatser – hur kan man ordna ett bra klimat på arbetsplatsen?
  • Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning hos unga – rättigheter och möjligheter
  • Diskriminering av personer med psykisk ohälsa – vad säger lagen?

Utbildningspassen har ofta innehållit värderingsövningar och gruppdiskussioner, med målet att deltagarna ska få hoppingivande och konkreta lärdomar till ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut.

Utlåtanden från uppdragsgivare

  • ”Presentationen var verkligen kanonbra och träffade i hjärtat på många plan!”
    Jönköpings län
  • ”Workshopen för vårt likabehandlingsnätverk var oerhört uppskattad. Genom att varva teori med konkreta vardagsexempel lyckades Johanna att på ett enastående sätt skapa genuint engagemang.” 
    Peter Tai Christensen, jämställdhets- och mångfaldsexpert, Unionen

Tidigare uppdrag

Under de senaste tio åren har jag i stort föreläst inom mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som Flyktingmedicinskt center, Statens medieråd, Vårdförbundet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kultur i Väst, Svenska Institutet, Riksantikvarieämbetet, Sveriges ambassad i Etiopien, Expo Medica, SECO och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Framför allt har jag utbildat i barnkonventionen, kvinnors rättigheter och människorätt i stort, men även psykisk hälsa-frågan har ofta vävts in.

Boka föreläsning om rättigheter

Under 2023 är jag tillgänglig för att föreläsa inom hela Sverige så gott som hela året, på plats som digitalt.
Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en standardföreläsning 8 700 kr exkl moms och eventuella resekostnader. Längd på passet, deltagarnas förkunskaper och omfattningen av interaktivitet spelar också in.
Vill du bolla hur en föreläsning eller workshop kan läggas upp? Skriv en rad så skickar jag över ett förslag på en presentation!