Föreläsning om kvinnors och flickors rättigheter

Jag föreläser om flickors och kvinnors rättigheter för bland annat Svenska FN-förbundet. Min bakgrund är som medlem i Palmecentrets internationella expertgrupp, Amnestyakademin där jag höll heldagsutbildningar om kvinnorätt och hos ECPAT, där jag under fyra år var kommunikatör inom frågor som rör barnsexhandel. Annat jag gjort på området är att skriva artiklar för UN Women om kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter i bland annat Zanzibar och att, på uppdrag av Svenska Institutet och UNICEF, föreläsa om flickors rättigheter i Addis Abeba, Etiopien.

Som frilans är mina uppdragsgivare huvudsakligen kommuner, förskolor, socialtjänster eller gymnasieskolors elever och personal. Ämnen i föreläsningarna är ofta jämställdhet, könsnormer, rätt till skolgång, rätt till skydd mot förtryck, könsstympning och annat våld. På ett eller annat sätt utgår vi alltid från Kvinnokonventionen. Ibland ligger fokuset helt på Sverige, ibland helt på det globala och ofta en blandning av båda. Oavsett syftar föreläsningen till att ge konkreta tips för hur man kan tänka och arbeta med ett rättighetsperspektiv.

Föreläsningarnas upplägg

Utbildningspassen innehåller ofta värderingsövningar och gruppdiskussioner, med målet att deltagarna ska få hoppingivande och praktiska lärdomar till ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut. Rubriker på föreläsningar och workshops jag hållit har bland annat varit:

  • Kvinnokonventionen – FN:s konvention om kvinnors rättigheter
  • Normkritik, vanans makt och att se bortom kön
  • Kvinnors rättigheter – allas skyldigheter
  • Sexhandel, sexturism och trafficking
  • Flickors rätt till skydd mot våld

Utlåtanden från uppdragsgivare

”En lysande eftermiddag, med ett proffsigt och personligt framträdande.”  – Partille kommun

”Så kunnigt och inspirerande!” – Sannarpsgymnasiet i Halmstad

 

Tidigare uppdrag

Under de senaste tio åren har jag föreläst inom mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som Svenska Institutet, Riksantikvarieämbetet, SECO, olika ambassader, Statens Medieråd, Kultur I Väst, Expo Medica, Värmdö Kommun, Ungdomsstyrelsen, Svenska Kyrkan, UNICEF UK, Alma Europa samt olika skolor med barn- eller vuxenutbildningar.

Mer om föreläsningar jag hållit inom områdena mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa går att läsa om på motsvarande undersidor!

Johanna Wester

Människorättsinformatör

Hej! Jag föreläser om mänskliga rättigheter för bland annat Svenska FN-förbundet och Läsning pågår, en verksamhet under Utbildningsdepartementet.
Min bakgrund är hos UNICEF, Amnesty, Palmecentrets internationella expertgrupp och regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Sedan ca tio år tillbaka frilansar jag som föreläsare hos skolor, företag, organisationer, myndigheter och kommuner.

Läs mer om föreläsningar jag håller under "Föreläsning om mänskliga rättigheter", "Föreläsning om flickors och kvinnors rättigheter" eller "Föreläsning om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning".